kasy fiskalne:
Elzab Alfa
Elzab Delta

drukarki fiskalne:
Elzab Omega
Posnet Thermal

kolektory danych:
Cipher Lab

wagi etykietujące:
Medesa Maxima 31
Medesa Label

wagi elektroniczne:
Medesa
Elzab Prima
Dolphin

czytniki kodów kreskowych:
Metrologic MS 7625
Metrologic MS 9520

sprawdzarki cen :
Elzab RL
Elzab RL +

terminale dotykowe:
IT2000

Sprzęt > Wagi elektroniczne ELZAB Prima

 • Waga ELZAB Prima jest przeznaczona do współpracy z kasami fiskalnymi firmy ELZAB oraz innymi kasami i urządzeniami wyposażonymi w interfejs szeregowy. Może pracować również jako samodzielna waga ogólnego przeznaczenia.
 • Dedykowana funkcjonalnie do kas fiskalnych ELZAB oraz do drukarki etykiet ELZAB Eta.
 • Przy pracy z kasami ELZAB Alfa, ELZAB Delta i ELZAB Jota nie ma potrzeby stosowania zasilania zewnętrznego.
 • Programowo definiowalny format protokołu komunikacyjnego, pozwalający na bezkonfliktową pracę z dowolnym istniejącym lub nowym typem kasy.
 • Trzy klawisze służą do obsługi :
  o włączania i wyłączania tary
  o zerowania wagi
  o przesyłania wyniku ważenia do kasy
  o programowania parametrów pracy wagi
 • Włączenie funkcji tary sygnalizowane jest wskaźnikiem TARA
  o wyłączenie następuje automatycznie po zważeniu towaru
  o wyłączenie może nastąpić również ręcznie po wcześniejszym zaprogramowaniu takiej opcji
 • Waga posiada dwukierunkową komunikację szeregową, która umożliwia inicjowanie przez interfejs odczytywania masy oraz wybór i programowanie parametrów pracy wagi. Wynik ważenia może być także przesyłany z wagi po naciśnięciu klawisza, automatycznie po zważeniu towaru lub w sposób ciągły.


[ « powrót ]