kasy fiskalne:
Elzab Alfa
Elzab Delta

drukarki fiskalne:
Elzab Omega
Posnet Thermal

kolektory danych:
Cipher Lab

wagi etykietujące:
Medesa Maxima 31
Medesa Label

wagi elektroniczne:
Medesa
Elzab Prima
Dolphin

czytniki kodów kreskowych:
Metrologic MS 7625
Metrologic MS 9520

sprawdzarki cen :
Elzab RL
Elzab RL +

terminale dotykowe:
IT2000

Sprzęt > Medesa Label

Model ten jest przeznaczony do pracy w obiektach handlowych o małej i średniej wielkości w tych rodzajach działalności, które wymagają sprawnego i dokładnego ważenia sprzedawanych towarów oraz wydruków na samoprzylepnych etykietach termoczułych. Zwarta obudowa z wbudowaną drukarką i wyświetlaczem umieszczonym na wysięgniku zajmuje niewiele miejsca i odpowiada wymogom ergonomii. Wysoką trwałość i niezawodność zapewniono przez zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych, dzięki którym możliwe jest użytkowanie wagi w szerokim zakresie temperatur.

Podstawowym przeznaczeniem wagi jest praca w sklepie i drukowanie etykiet na towary ważone. Waga może drukować na etykiecie kody kreskowe zgodne ze standardem EAN 13, termin przydatności do spożycia, datę produkcji, nazwę towaru, skład surowcowy itp. Gotowa etykieta jest automatycznie odklejana od podkładu przez mechanizm drukujący.

Możliwość korzystania z bogatych funkcji kalkulacyjnych pozwala na szybkie sumowanie należności za towary ważone oraz sprzedawane na sztuki, w przypadku drukowania paragonu na papierze ciągłym. W czasie sprzedaży, waga może prowadzić równocześnie sześć niezależnych rachunków tworzonych przez sześciu sprzedawców.
Waga może obliczać należność w dwóch walutach, co ma istotne znaczenie po wprowadzeniu waluty EURO. Pracę na wadze ułatwiają i przyspieszają: pamięć nazw, cen i danych (4 linie opisu po 24 znaki) opisujących towary o pojemności 1000 pozycji (z możliwością zmiany ustawień na 6 linii opisu po 24 znaki i 500 PLU) , oraz klawiatura bezpośredniego dostępu do pamięci.
Po zakończeniu pracy waga drukuje raporty dotyczące obrotu towarowego, oraz indywidualne raporty sprzedaży każdego ze sprzedawców. Dostęp do raportów oraz programowania wagi można ograniczyć przez wprowadzenie hasła. Funkcja tary z pamięcią dla każdego artykułu umożliwia łatwe uwzględnienie masy opakowania w czasie ważeń. Każda waga posiada uniwersalne wyjście RS 485, umożliwiające wymianę danych pomiędzy wagami połączonymi ze sobą. Po podłączeniu do komputera pozwala on na współpracę wag z wieloma rodzajami.
Wagi Basic Label 300 spełniają przepisy metrologiczne w zakresie stosowania do bezpośredniego rozliczania obrotów handlowych.

[ « powrót ]